top of page
Home: Welcome
Home: About Us

Our Online Bible Study

Courses

Facebook-Groups-Chat.webp
bible friends.png
balangkas logo.png

NEW

On Going

Samahan kami sa pag aaral ng mga saligang katotohanan sa bibliya na sumasagot sa mahahalagang katanungan sa buhay ng isang tao. Tulad ng, Saan ako nanggaling? bakit ako naririto? saan ako patutungo? saan pumupunta ang tao pagkatapos mamatay? Ano ang kabuluhan ng buhay? at marami pa... lahat nang yan ay sama sama nating tutuklasin at susuriin mula sa mga pahina ng banal na kasulatan.

new bible study.png

Read About the Activities of iTIAC ministy