top of page
Home: Welcome
Home: About Us

Read About the Activities of iTIAC ministy

Testimonies

bible-study-500.jpg
4f39103da156fb7e479abd6355932e88.jpg

ABOUT ITIAC BIBLE STUDY COURSE

Isang paglalakbay sa pagtuklas ng kasagutan sa pinakamahahalagang katanungan sa buhay na matatagpuan sa Banal na Kasulatan.
Samasama nating tuklasin ang mga kamanghamanghang katotohan sa Bibliya. 
BABALA: ang pagsali sa Bible study Course na ito ay magdudulot sa iyo ng paglago sa pananampalataya at mas malapit na relasyon kay Kristo.

Tagalog Bible

Audio

Listen now >

listen to Inspirational Christian songs  recorded by our very own talented brothers and sisters from Tel Aviv International Seventh-day Adventist Church.